Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej Matbryk.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod zakładką Kontakt.

§1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem Matbryk.pl
b) Administrator – Radosław Piekarski, NIP: 8451990055, ul. Staszica 11/1, 11-500 Giżycko, autor i właściciel Strony.
c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy i innych elementów dostępnych na Stronie. W szczególności dotyczy to procesu zakupu produktów, czy też innych czynności w ramach których Użytkownik wprowadza swoje dane.
3. Dane są przekazywane Administratorowi dobrowolnie.
4. Wszelkie pozostawione dane służą jedynie do prawidłowego funkcjonowania strony, przesyłania odpowiednich komunikatów systemowych, obsługi zamówienia i ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
6. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dotyczy to prośby o usunięcie lub edytowanie wprowadzonych danych.

§3. Pliki cookies oraz inne technologie
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
2. Administrator wykorzystuje technologie związane z działalnością portali społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Youtube), statystyk strony (Google Analitycs) oraz reklam (Google Adsense).
3. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Administrator powierza przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na serwerze firmie zajmującej się hostingiem Strony.