Niniejszy regulamin opisuje zasady nabywania i korzystania z produktów dostępnych w sklepie internetowym w ramach portalu Matbryk.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod zakładką Kontakt.

§1. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Sklep – strona internetowa Matbryk.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
b) Administrator/Sprzedawca – Radosław Piekarski, NIP: 8451990055, ul. Staszica 11/1, 11-500 Giżycko, autor strony Matbryk.pl.
c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.
d) Produkt – rzecz, która może być przedmiotem zamówienia.
e) Klient – osoba, która dokonuje zakupu Produktu w Sklepie.
f) Treści Premium – dodatkowe materiały edukacyjne na platformie Szalone Liczby (które można dokupić do książki), do których pełny dostęp jest płatny.
g) Kod Aktywacyjny – ciąg cyfr/liter, za pomocą których można aktywować pełny dostęp do Treści Premium.
h) Użytkownik Premium – Użytkownik, który nabył prawa pełnego dostępu do Treści Premium.

§2. Zakupy na stronie
1. Każdy Użytkownik ma możliwość uzyskania Produktu po cenie, która obowiązuje w Sklepie w dniu zakupu.
2. Cena Produktu może być powiększona o koszty dostawy (w zależności od wybranego pakietu), które wynoszą 5,99zł. Wysokość tych kosztów jest widoczna podczas składania zamówienia.
3. W celu nabycia Produktu, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności danych związanych z wysyłką towaru.
4. Płatności są obsługiwane przez operatora płatności PayU. Klient po zatwierdzeniu zamówienia zostanie przekierowany do operatora celem wyboru metody płatności i finalizacji zamówienia.
5. Po dokonaniu zapłaty za Produkt, Sprzedawca jest zobowiązany do nadania wysyłki (zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Klienta) w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
6. Docelowe miejsce wydania Produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3. Zakup dostępu premium (Szalone Liczby)
1. Kupując książkę, Klient może dokupić dostęp do Treści Premium na stronie SzaloneLiczby.pl.
2. Po dokonaniu zapłaty za dostęp do Treści Premium, Użytkownik otrzyma Kod Aktywacyjny.
3. Kod Aktywacyjny wysyłany jest na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
4. Kod Aktywacyjny umożliwia odblokowanie dostępu do Treści Premium na okres wskazany podczas zakupu Kodu. Sposób użycia Kodu Aktywacyjnego jest opisany w wiadomości e-mail, która przychodzi wraz z Kodem.
5. Aby móc wykorzystać Kod Aktywacyjny, Użytkownik musi posiadać Konto założone na stronie SzaloneLiczby.pl.
6. Po użyciu Kodu Aktywacyjnego Klient zyskuje dostęp do Treści Premium.
7. Dostęp do Treści Premium przypisany jest do Konta na którym zostanie użyty Kod Aktywacyjny. Aby móc korzystać z pełnego dostępu do zakupionych materiałów, Użytkownik musi być zalogowany na swoim Koncie.
8. Z dostępu do Treści Premium może korzystać tylko jeden Użytkownik Premium, ten który aktywował Kod Aktywacyjny na swoim Koncie.
9. Użytkownik Premium może korzystać z dostępnych treści wyłącznie na własne potrzeby edukacyjne. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Treści Premium w działalności komercyjnej bez zgody Administratora.
10. Powielanie i udostępnianie części lub całości Treści Premium innym osobom jest zabronione.

§4. Zwroty i reklamacje
1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu odbioru przesyłki.
3. Wszelkie reklamacje Klient może składać poprzez zakładkę Kontakt, na której znajduje się formularz kontaktowy.
4. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że obie strony zgodziły się na inną formę zwrotu.
5. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli wynika ono z korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może złożyć żądanie o obniżenie ceny lub wymianę Produktu.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje indywidualnie w maksymalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.