Matura 2022 przynosi kilka zmian w związku z okrojoną podstawą programową. Chcąc więc pomóc Wam jak najlepiej w przygotowaniach do matury, pomyślałem że warto byłoby te zmiany omówić własnymi słowami (zamiast zarzucać Was tekstami ustaw), a przy okazji pokażę Wam jakie zadania z Matbryka możecie pominąć podczas nauki 🙂

Zacznijmy jednak od zmian formalnych jakie zachodzą na maturze z matematyki 2022 (poziom podstawowy):

Matura 2022

Liczba punktów do zdobycia: 45

Liczba punktów potrzebnych do zdania: 14

Liczba zadań zamkniętych: 28

Liczba zadań otwartych: 7

Czas rozwiązywania: 170 minut

Dotychczasowe matury (2015-2020)

Liczba punktów do zdobycia: 50

Liczba punktów potrzebnych do zdania: 15

Liczba zadań zamkniętych: ok. 25

Liczba zadań otwartych: ok. 9

Czas rozwiązywania: 170 minut

Najważniejsze zmiany zachodzą jednak w tym co musimy umieć, bowiem bardzo mocno została okrojona podstawa programowa. Największe zmiany dotyczą działu funkcji oraz stereometrii (czyli brył). A oto pełna lista zmian, wraz z zadaniami z Matbryka, których nie musisz umieć rozwiązywać:

Zmiany matura 2022

Rozdział 2. Potęgi

Zmiany: Odpada stosowanie potęg w zadaniach praktycznych z biologii, chemii, fizyki itd. (czyli np. namnażanie się bakterii).

Zadania do usunięcia: Żadnego zadania z tego działu nie usuwamy

Rozdział 6. Błąd bezwzględny i względny

Zmiany: Ten temat wypada w całości.

Zadania do usunięcia: 54-58 (czyli wszystkie zadania z tego działu)

Rozdział 15. Równania trzeciego i wyższego stopnia

Zmiany: Odpada nam rozwiązywanie równań typu x³=-27 czy też x⁴=16. Mimo wszystko zadania z tego działu mogą się pojawiać, zwłaszcza jeśli chodzi o takie przykłady jak (x²-4)(x-5)=0.

Zadania do usunięcia: 133, 134, 138

Rozdział 19. Wykresy funkcji kwadratowej

Zmiany: Odpada wyznaczanie największej i najmniejszej wartości funkcji kwadratowej w danym przedziale.

Zadania do usunięcia: 178, 179

Rozdział 22. Wartości odwrotnie proporcjonalne

Zmiany: Ten temat wypada w całości.

Zadania do usunięcia: 205-209 (czyli wszystkie zadania z tego działu)

Rozdział 23. Funkcja wykładnicza

Zmiany: Odpada szkicowanie wykresów funkcji wykładniczych oraz wykorzystywanie ich w zadaniach z kontekstem praktycznym (głównie w dziedzinie biologii, chemii, fizyki).

Zadania do usunięcia: 213-215

Rozdziały 27-31. Trygonometria

Zmiany: Odpada stosowanie przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych, czyli tak naprawdę nie będzie nam już przydatna tak zwana „duża tabelka trygonometryczna”. To rzutuje na sporą liczbę zadań z całego zbioru, bo często w zadaniach mamy kąty typu 35°, czy też 55°, a to właśnie dla nich stosujemy przybliżenia.

Zadania do zmiany/usunięcia: 261, 263, 264, 266, 267, 268
oraz 283, 287, 289
oraz 290, 293, 294, 295, 297, 301
oraz 349

Zwróć uwagę, że powyższe zadania mogą wystąpić na maturze, jeśli kąt między poszczególnymi bokami będzie równy 30°, 45°, czy też 60°.

Rozdział 34. Styczna do okręgu i okręgi styczne

Zmiany: Odpadają zadania związane z okręgami stycznymi wewnętrznie i zewnętrznie.

Zadania do usunięcia: 332-336

Rozdział 35. Podobieństwo figur

Zmiany: Odpada wykorzystanie cech trójkątów podobnych w kontekście praktycznym (czyli zmiana tutaj jest w sumie bardzo kosmetyczna).

Zadania do usunięcia: 342, 346

Rozdział 40. Graniastosłupy i ostrosłupy

Zmiany: Nie musimy umieć rozwiązywać rozbudowanych zadań z ostrosłupami, które wymagają od nas wykorzystania zależności między kątami i bokami (chodzi głównie o zadania warte 4-5 punktów). Ale uwaga, nie oznacza to, że na maturze nie będzie w ogóle ostrosłupów – jak najbardziej możemy spotkać się z obliczeniem wysokości, długości krawędzi, objętości czy też pola powierzchni całkowitej.

Zadania do usunięcia: 297, 298, 299, 300, 302, 303
oraz 410, 412, 414

Rozdział 41. Bryły obrotowe

Zmiany: Ten temat wypada w całości!

Zadania do usunięcia: 415-431 (czyli wszystkie zadania z tego działu)

Rozdział 42. Statystyka

Zmiany: Odpada obliczanie średniej ważonej i odchylenia standardowego.

Zadania do usunięcia: 437-441

Podsumowując, wypadło całkiem sporo materiału, a i sam egzamin zapowiada się na nieco łatwiejszy (ze względu na większą liczbę zadań zamkniętych). Niech to jednak nie osłabi Waszej czujności, gdyż jedno na tej maturze jest niezmienne – nadal kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie się i opanowanie niezbędnych umiejętności.